RU EN UA
Записаться на консультацию
Прикрепить документ
Загрузить Изменить Удалить
Очистить
Блог
Михайло Хруленко - адвокат

Специализация: корпоративне право, кримінальне право, податкове право

Образование: Національний університет «Острозька академія», 2009; University of London (Лондонський університет)

Записей в блоге: 62 Смотреть все записи

Щодо викладення в ухвалі відносно обвинуваченого посилання на обвинувачення інших осіб у скоєнні кримінального правопорушення

Викладення в ухвалі відносно обвинуваченого фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень іншими особами, відносно яких не ухвалений обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, - є неприпустимим.  Таку позицію суду апеляційної інстанції підтримав Верховний Суд у постанові від 19.06.2018 по справі № 757/26602/15-к.

На підставі вказаної вище ухвали суду першої інстанції обвинувачена була звільнена від кримінальної відповідальності за обвинувальним актом за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку з дієвим каяттям та кримінальне провадження відносно неї - закрито.

Не погоджуючись з мотивувальною частиною прийнятого рішення, третя особа подала апеляційну скаргу, в якій наголошується, що місцевий суд,  всупереч приписам ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ч. 2 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ч. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини, в ухвалі зазначив про вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема, ч. 2 ст. 375 КК України, спільно з іншими особами, та вказав обставини, що не відносяться безпосередньо до особи, обвинуваченої за ч. 1 ст. 366 КК України. У скарзі третя особа просила виключити з мотивувальної частини ухвали посилання на обвинувачення її у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що розгляд досліджуваного кримінального провадження проводився тільки відносно обвинуваченої, і участі в ньому третя особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження - не брала. Однак, приймаючи рішення щодо обвинуваченої, суд першої інстанції зазначив прізвища інших осіб, їх посади та інші обставини як-то: час, дату та місце, за яких, на переконання органу досудового розслідування, були вчинені кримінальні правопорушення, зокрема третьою особою за ч. 2 ст. 375 КК України.

На думку колегії суддів апеляційної інстанції, викладення в ухвалі відносно обвинуваченої фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, навіть з посиланням на зміст обвинувального акта, щодо осіб, відносно яких не ухвалений обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, - є неприпустимим з огляду на вище вказані засади кримінального провадження.  В результаті колегія суддів вирішила за необхідне виключити з мотивувальної частини ухвали відносно обвинуваченої посилання на обставини обвинувачення третьої особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Верховний Суд, відмовляючи у задоволенні касаційної скарги прокурора підтримав позицію суду апеляційної інстанції та вказав наступне.

Відповідно до частини 1 статті 55, пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції України та офіційного тлумачення відповідних правових норм, наведеного у рішенні Конституційного Суду України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012, право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист. Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадами, які є обов'язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій. Однією з таких засад є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, установлених законом. Перегляд судових рішень судом вищого рівня гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

Таким чином, конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження гарантує право звернення до суду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути реалізовано, за винятком встановленої законом заборони на таке оскарження.

Відповідно до частини 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), частини 2 статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, частини 1 статті 11 Загальної декларації прав людини кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. У національному законодавстві презумпцію невинуватості як один з основоположних конституційних принципів судочинства відображено в частині 1 статті 62 Конституції України, частини 1 статті 17 КПК. Згідно з цими правовими нормами особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Преюдиція щодо винуватості третьої особи у кримінальних правопорушеннях грубо порушує передбачені статтею 7 КПК загальні засади кримінального провадження, зокрема засади презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, принципів верховенства права й законності, а також суперечить нормам КПК щодо вільної оцінки доказів.

Водночас відповідно до практики Європейського суду з прав людини порушення принципу презумпції невинуватості може також статися в разі певних процесуальних припущень, через які особа вважається винною без установлення її вини в загальному процесі та відповідно до певного стандарту доведення («Клуві проти Франції», п. 42 - 54).

Як і більшість обмежень статті 6 Конвенції, принцип презумпції невинуватості можна захистити на національному рівні, якщо органи влади вживатимуть належних заходів до прийняття судового рішення з метою уникнути негативних наслідків руйнівних заяв («Арріго та Велла проти Мальти»).

Враховуючи викладене, Верховний Суд підтвердив, що ухвала апеляційного суду є законною і обґрунтованою.

 

За матеріалами:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65193126,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74927282

 

 

12. 07. 2018
|
5
/
6
| 0 комментариев |