UA RU EN
Записатися на консультацію
Прикріпити документ
Завантажити Змінити Видалити
Очистити
Блог
Марина Юр'єва - адвокат

Спеціалізація: кримінальне право, адміністративне право, спортивне право

Освіта: Національний технічний університет України, 2003

Записів у блозі: 17 Дивитися всі записи

Крок назустріч «сплячим акціонерам»

У парламенті зареєстровано урядовий законопроект № 5043 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством». Передбачається, що прийняття акта  сприятиме вирішенню проблеми «сплячих акціонерів» та підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах.

На даний час, існує велика кількість акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі. Це призводить до значних витрат акціонерних товариств на оплату послуг депозитарних установ щодо обслуговування ними рахунків в цінних паперах таких власників. Крім того, «сплячі» акціонери обмежені  у реалізації своїх прав за такими цінними паперами.

З огляду на зазначене, врегулювання питання участі в управлінні акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі, потребує внесення відповідних змін до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про депозитарну систему України».

Законопроектом передбачено:

1. доповнення Закону України «Про акціонерні товариства» новою статтею 691 з метою передбачення наслідків викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій:

1.1 Викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством розміщені ним акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та визначення кворуму загальних зборів.
1.2 Акціонерне товариство повинне протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 66 та 68 цього Закону, або набуття іншим чином акцій здійснити продаж або анулювання таких акцій.Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій приймається загальними зборами.

1.3 Ціна продажу викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

1.4 Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї статті, є нікчемними.

2. Доповнення пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» нормою в частині встановлення обмеження всіх інших прав за цінними паперами власників, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі. Згідно з законопроектом обмеження щодо всіх інших прав за такими цінними паперами встановлюється в системі депозитарного обліку з 1 листопада 2016 року.

3. Доповнення Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» новими пунктами 101, 102 та 103 щодо:

- передбачення процедури поновлення власником (спадкоємцем або правонаступником власника) обліку права на цінні папери та прав за такими цінними паперами, які були обмежені відповідно до пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України»;
- передбачення механізму визнання цінних паперів, які обліковуються на окремому рахунку в Центральному депозитарії цінних паперів, викупленими емітентом, у разі якщо власник (спадкоємець або правонаступник власника) протягом року не скористається запропонованою процедурою поновлення обліку права на цінні папери та прав за такими цінними паперами;
зобов'язання емітента сплатити їх власнику (спадкоємцю або правонаступнику власника) ринкову вартість цінних паперів, які вважаються викупленими;
- передбачення особливостей застосування процедур поновлення власником (спадкоємцем або правонаступником власника) своїх прав за цінними паперами, щодо яких існує обмеження (обтяження) їх обігу.

11. 09. 2016
|
4.9
/
18
| 0 коментарів |